Roluri asumate de la începutul mandatului și până in prezent.

 • o membru al comisiei nr. 1 – Comisia de studii , prognoze economicesociale , buget finanțe și administrarea domeniului public și privat.
 • o membru al comisiei nr. 2 – Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător,
  conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisie în care am și calitatea de secretar al comisiei.
 • o Reprezentant al Consiliului Local în consiliul de administrație al Centrului Cultural Sighetu Marmației începând cu data de 29.04.2021.

Participarea la ședințele consiliului local si ale comisiilor de specialitate:

Ședințe ale consiliului local:

 • Am participat la 32 ședințe ale Consiliului Local din 33 convocate una fiind absent din cauze medicale , dintre care 12 ordinare și 21 extraordinare, de la constituire până în prezent.

Ședințe de comisie:

 • Am participat la 41 ședințe din 42 ale Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat din care fac parte.
 • Am participat la 18 ședințe din 18 la Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie,
  protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisie în care am și calitatea de secretar al comisiei.

Atât în ședințele Consiliului Local cât și în ședințele Consiliului Local am urmărit să respect prevederile legale, corectitudinea, cinstea și integritatea, să votez în mod liber conform propriei conștiințe și în cunoștință de cauza, astfel încât cetățenii municipiului nostru să ducă un trai conform cerințelor societății actuale și calibrat cu nevoile timpurilor pe care le trăim.

Au fost depuse 7 proiecte de hotărâre a Consiliului local la care am fost în echipa de inițiatori:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, și alte situații deosebite.
 • Proiect de hotărâre privind „Bugetare participativă în Municipiul Sighetu Marmației”
 • Proiect de hotărâre privind angajarea unui apărător ales din cadrul Societății Civile profesionale de Avocați Podaru/Buciuman pentru a apăra interesele Consiliului Local Sighetu Marmației în dosarul nr,692/100/2021aflat pe rolul Tribunalului Maramureș, având ca obiect dizolvarea Consiliului local Sighetu Marmației.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Sighetu Marmației, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase, recunoscute conform legii.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului municipal Sighetu Marmației.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului municipal Sighetu Marmației.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației în cadrul Consiliului de administrație al Spitalului municipal Sighetu Marmației.

Vezi aici raportul de activitate complet

Alte activități

 • Am participat la toate ședințele la care am fost convocat în cadrul Consiliul de administrație al Centrului Cultural Sighetu Marmației.
 • Am participat la toate ședințele și acțiunile comisiei de organizare a Festivalului Medieval Eternul Maramureș.
 • Am sprijinit organizatorii în cadrul Concursul de Interpretare Vocală și Instrumentală „VIOREL COSTIN”, Sighetu Marmației, 2021!

Acțiuni cu consilierii locali , cu cetățenii (întâlniri, discuții și sprijin)

 • Am avut acțiuni împreună cu alți consilieri locali de întâlnire și discuții cu cetățenii municipiului despre situația economică și socială a orașului, stadiul în care se aflau proiectele în derulare și proiectele ce urmau să fie derulate, un subiect foarte frecvent regăsit era situația serviciilor de salubrizare și costurile aferente din cauza faptului că trebuie transportat gunoiul la sute de kilometri.
 • Am avut împreună cu alți consilierilor locali o vizită de documentare la un punct de lucru al unui alt prestator de servicii de salubritate din județ.
 • Am avut împreună cu alți consilierilor locali o discuție cu un alt prestator de servicii de salubritate din alt județ
 • Am participat împreună cu consilierul local Sorin Petrovan (președintele filialei USR Sighetu Marmației), la sprijinirea
  grădiniței nr. 8 din municipiu la începutul anului școlar pentru rezolvarea problemelor pe care le avea (încălzire, autorizare bucătărie, …). Toate acestea au fost aduse la cunoștința primarului și a administratorului public din primărie, lucru care a dus la soluționarea problemelor respective.
 • Am participat la întâlniri informale cu mediul de afaceri din municipiu organizate de primărie.

Acțiuni în instanță

 • Am urmărit acțiunea în instanță a Primarului Municipiului Sighetu Marmației de dizolvare a Consiliului Local în dosarul 692/100/2021 depus la Tribunalul Maramureș.