Descarcă raportul complet aici

→ membru al Comisiei de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare și turism;

→ membru al Comisiei pentru culte;

→ membru al Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret cu finanțare nerambursabilă de la bugetul local, aprobată prin HCL nr. 116/ 2021;

→ membru al Comisiei speciale de analiză și verificare a performanței proiectelor din fonduri europene și nerambursabile aflate în implementare, cât și a cererilor de finanțare care urmează a fi depuse;