RAPORT DE ACTIVITATE

HOTEA GHEORGHE MARIAN – consilier local în cadrul Consiliului Local Desesti
pentru intervalul – octombrie 2020-noiembrie 2021

Subsemnatul HOTEA GHEORGHE MARIAN, în calitate de consilier local din partea formatiunii Uniunea Salvati Romania (USR), ales în urma procesului electoral din data de 27 septembrie 2020, avand în vedere prevederile art. 225 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, vă prezint Raportul de activitate al subsemnatului (ei), structurat dupa cum urmeaza:

• Roluri asumate:

– din 12.11.2020
-membru al comisiei nr.2, comisia pentru învățământ-cultură, sănătate, activități sportive și de agrement.
-în data de 02.11.2021 am fost desemnat reprezentant al Consiliului Local al Comunei Desești în comisia de evaluare a probei de interviu privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a a funcțiilor de conducere din toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică din unitatea administrativ-teritorială Desești.
• Participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate:
– Ședințe de consiliu: Am participat la 13 din cele 15 ședințe ale Consiliului Local de la constituire până în prezent. Din motive medicale am lipsit de la ședința extraordinară din data de 15.03.2021 și de la ședința ordinară aferentă lunii Aprilie.
– Ședințe de comisie: Am participat la toate ședințele comisiilor de specialitate din care fac parte, exceptând ședința aferentă lunii Aprilie.

• Proiecte de hotărâre și amendamente depuse:

Proiecte:
– Am depus două proiecte de HCL, ambele privind „Privind reglementarea modului de transmitere a sedintelor de consiliu local pe internet pentru a se asigura îmbunătățirea actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la lucrarile sedintelor și a activității Primăriei și Consiliului Local al comunei Desești”. Proiecte care au fost RESPINSE în plenul ședințelor de CL

• Alte activitati:

Solicitări informatii, petiții și sesizări:
– Am solicitat, în repetate rânduri, informatii cu caracter public cu privire la investitiile programate spre realizare, cu privire la situatiile financiare a UAT, si cu privire la unele măsuri de protecție socială. NU AM PRIMIT RASPUNS la nici o astfel de solicitare, nici la solicitarile verbale si nici la solicitarile formulate in scris, conform Legii 544/2001.
• Am solicitat intervenția lucrărilor de reparații la școala din Hărnicești.

Acțiuni cu cetățenii (întâlniri, consultări, s.a.):

– Am avut mai multe întâlniri cu grupuri de cetățeni în care am discutat în special situația economică și socială a comunei.
– Am participat la consultări în privința desfășurării activității școlilor din comună și în privința activităților sportive și culturale din comună, cu mici grupuri de cetățeni interesați.
• Am organizat o seară de teatru împreună cu asociația Cultură’n Șură, unde au participat peste 250 de persoane din comună.

Actiuni în instanță:

– Am urmărit cu interes participările în instanță a Consiliului Local și a UAT Desești, precum si reprezentarea acestora de către persoanele desemnate.