Activitatea Consilierului Local este reglementată de codul administrativ.

Conform articolului 225 alineatul 2, consilierii locali au obligația de a prezenta un raport anual de activitate.
În urma alegerilor din septembrie 2020 am fost ales consilier local al Consiliului Local Recea.
Consiliul Local al Comunei Recea este format din 15 consilieri locali, repartizarea numărului de consilieri fiind:
6 PNL, 5 PSD, 2 USR, 1 PMP, 1 PRO România.

În perioada la care face referire prezentul raport, USR Recea a făcut o alianță post electorală cu PNL Recea,
susținând alegerea viceprimarului, depunerea de proiecte comune și susținerea amendamentelor.
Am fost ales secretar al comisiei I Buget Finanțe , funcție deținută până în Noiembrie 2021, când am fost ales
președinte al acestei comisii.

În perioada Octombrie 2020- Decembrie 2021 au avut loc 23 de ședințe:

– 14 ședințe ordinare ale Consiliului Local, fiind prezent la toate;
– 4 ședințe extraordinare – De îndată, fiind prezent la toate;
– 5 ședințe extraordinare, fiind prezent la 4 dintre acestea.

În acest prim an de mandat, am depus proiecte în calitate de coinițiator alături de partenerii din alianță, după cum urmează:

– proiectele pentru intabularea terenurilor aflate în proprietatea UAT Recea;
– interzicerea depozitării temporare sau permanente de deșeuri menajere pe raza administrativă a UAT Recea;
– oprirea finanțarii ACSF Comuna Recea;
– modificarea Regulamentului de funcționare a Primariei Recea astfel încât ședințele să fie transmise live;
– proiect de hotărâre privind realizarea unui audit financiar extern;
– proiect de hotărâre privind realizarea unei expertize tehnice pentru rețeaua de canalizare din satul Săsar.

Am susținut:

– proiect de hotărâre privind denunțarea unilaterală a contractului de cooperare încheiat cu “Asociația Pentru
Persoane Vârstnice Sfânta Maria”;
– concesionarea terenurilor pentru a aduce fonduri la Bugetul anual al Primariei;
– toate proiectele care au avut ca scop dezvoltarea comunei.

Nu am susținut creșterea taxelor locale.

La bugetul inițial pentru anul 2021 am solicitat amendamente pentru:

– montare panouri de baschet în curțile școlilor din comună;
– prevedere bugetară pentru amenajarea unui spațiu de joacă pentru copii în incinta parcului pensionarilor din
Săsar, pentru spații de joacă în Lăpușel și Bozânta Mică;
– prevedere bugetară pentru Cabinet Medical în localitatea Bozânta Mică;
– achiziția buldoexcavatorului prin fonduri europene;
– prevedere bugetară pentru pistă de biciclete Recea – Baia Mare;
– la rectificările bugetare am depus amendamente pentru ca banii să fie distribuiți către infrastructură,
învățământ și sănătate.

Pe parcursul acestui an am făcut numeroase interpelări, din care amintesc:

– problema adaptării pentru copii a grupurilor sociale de la grădinița din satul Mocira;
– locația unui cabinet medical în localitatea Bozânta Mică;
– solicitarea analizării posibilității accesării pe măsura 16.4 “Înființare lanțuri scurte de alimentare, inclusiv piețe
agroalimentare și volante”;
– solicitare analizare amplasare busturi comemorative ale personalităților născute în comuna
– solicitare analizare și luare de măsuri împotriva invaziei melcilor pe raza comunei;
– interpelări privind locuințele neîntreținute;
– interpelări privind drumurile agricole din comună;
– am sustinut conectarea instrumentelor de localizare GPS pe toate autovehiculele primariei si publicarea lunara al raportului.

Petiție cu semnături ale locuitorilor de pe strada Ulița Mare din Recea, datorată traficului mult crescut pentru această stradă.
Întâlniri atât cu cetățenii în satele Săsar și Recea facute în mod organizat, cât și punctuale cu cetățeni care m-au contactat telefonic sau prin mijloace social media.

Alături de consilierii locali Dan Mădăras și Alexandru Ardelean am inițiat discuții pentru deschiderea de drumuri în localitatea
Recea cu cetațenii și membri composesori ai Composesoratului.

Acest an de mandat a reprezentat pentru mine o experiență complet nouă, câteodată dificilă dar provocatoare,
pentru că mi-a dat posibilitatea să evoluez și să devin un consilier local mai bun, întrucât îmi doresc să pot spune că am facut o diferență aici, la nivel local.

De aceea, ramân la dispoziția tuturor cetățenilor interesați de soarta comunei noastre și vă aștept alături de mine în încercarea de a îmbunătăți nivelul de trai al locuitorilor, asigurându-vă că voi rămâne mereu o voce onestă în Consiliul Local Recea.

Colcer Iuliu Ioan                                                                Recea, Maramureș